Bestuur CO Nuland

Het dagelijks bestuur van CO Nuland is verantwoordelijk voor de voortgang binnen de CO. Het bestuur vertegenwoordigt, bestuurt en zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd en draagt zorg voor het financiële beheer.

Wie zèn da dan?

Van links naar rechts:

Secretaris • Leon Westerlaken • E: info@waoterrijk.nl 

Bestuurslid • John Smits

Penningmeester • Mia v. Rooij

Bestuurslid • Joris Bosch

Voorzitter • Johan v.d. Hanenberg • E: veurzitter@waoterrijk.nl 

20181209-co-nuland-2019-danieelle-081-2768.jpg

Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

Kuukske d'rbij? Gin probleem!